Terug

GIETIJZEREN PRODUCTEN GARANTIE

30 JAAR BEPERKTE STAUB GARANTIE VOOR GIETIJZEREN PRODUCTEN

De gietijzeren producten van STAUB worden volgens de strengste kwaliteitsnormen vervaardigd. STAUB biedt aan particulieren een garantie van 30 jaar vanaf de aankoopdatum (aankoopbewijs vereist) op zijn gietijzeren producten.

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE VOOR KERAMISCHE PRODUCTEN

 

OMVANG VAN GARANTIE

Deze garantie omvat alle gebreken op het vlak van functionaliteit, productie en materiaal m.b.t. gietijzeren producten van het STAUB merk (met uitsluiting van bijkomende onderdelen) voor normaal huishoudelijk gebruik.

TOEKENNING VAN GARANTIE

STAUB onderzoekt het product dat het voorwerp uitmaakt van de klantenklacht en beslist naar eigen goeddunken of het gebrek al dan niet onder de garantie van STAUB valt. Als het product dat het voorwerp uitmaakt van de klantenklacht, door de garantie van STAUB wordt gedekt, zal dit product door de STAUB klantendienst worden hersteld: ofwel zullen de defecte onderdelen worden vervangen ofwel zal het product door een identiek product worden vervangen. Als het product dat het voorwerp uitmaakt van de klantenklacht niet langer beschikbaar is in het STAUB gamma, zal STAUB de klant een gelijkwaardig product aanbieden. Eventuele verwerkingskosten die voor een rechtmatige garantie zijn gemaakt, worden door STAUB gedragen.

UITZONDERINGEN DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN

Tijdens de garantieperiode wordt de onderstaande schade niet gedekt:

• Onjuist gebruik van het product

• Normale slijtage van het product

• Niet-naleving van de onderhoudsinstructies

• Productverkleuring door reiniging in de vaatwasser

• Productschade door vallen of stoten

• Onjuiste opberging van het product

 

TOEPASSING

De geldigheid van de STAUB garantie is beperkt tot producten die in de Benelux zijn gekocht. De STAUB garantie geldt niet voor B-klasse-producten. De STAUB garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke aanspraken m.b.t. gebreken en beperkt deze niet. Om aanspraak te maken op de wettelijke garantie, neem je best contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht. Voor vragen over de STAUB garantie kun je contact opnemen met:

Demeyere Comm. V., Atealaan 63, 2200 Herentals, België, info@demeyere.be

Bewaar altijd je factuur of kassaticket. Een aankoopbewijs is vereist om in aanmerking te komen voor de garantie!