Privacy

Staub-online.be respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de staub-online.be, en het gebruik dat Demeyere Comm.V. van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie,(direct) marketing en/of public relations.

Staub-online.be gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen. Ze gebruiken ze ook voor hun marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u interessante info, promoties of het lanceren van nieuwe producten. Maar staub-online.be verkoopt geenszins uw info aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen staub-online.be. U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor voornoemde doeleinden van commerciële prospectie en u hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Demeyere Comm.V.klantendienst, Atealaan 63, B-2200 Herentals.